Realizacja projektu Star-Kop

FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA "STAR-KOP" KRZYSZTOF URBAŃCZYK realizuje projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Tytuł projektu:

"POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W FIRMIE USŁUGOWO-HANDLOWEJ "STAR-KOP" KRZYSZTOF URBAŃCZYK POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ, ZAKUP ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORAZ USŁUGI DORADCZE"

Cele projektu:

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy, a także zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na wybranych stanowiskach pracy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa warunków pracy na poszczególnych stanowiskach objętych projektem:

- Pracownik ogólnobudowlany - poprawa bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokości, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac związanych z przemieszczaniem kostki brukowej,

- Pomocnik budowlany - poprawa bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokości, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac związanych z przemieszczaniem kostki brukowej,

- Operator koparki/Operator koparko-ładowarki/Mechanik - poprawa bezpieczeństwa doraźnych prac naprawczych w wykopach,

- Robotnik budowy dróg - poprawa bezpieczeństwa i warunków w strefach pracy poprzez zabezpieczenie ich przed dostępem osób/pojazdów nieupoważnionych, ograniczenie potrąceń, najechań i przygnieceń przez środki transportu na budowie,

- Operator sprzętu budowlanego - poprawa bezpieczeństwa i warunków w strefach pracy poprzez zabezpieczenie ich przed dostępem osób/pojazdów nieupoważnionych, ograniczenie potrąceń, najechań i przygnieceń przez środki transportu na budowie.

Wartość projektu: 246 904,84 zł

Dofinansowanie: 1 31 840,00 zł

Skład kamienia i kostki brukowej | Baza transportowa
Czernichów
Skład węgla i skup złomu | Skład kamienia i kostki brukowej
Węgrzce ul. Forteczna