Realizacja projektu

STAR-KOP HANDEL AGNIESZKA URBAŃCZYK realizuje projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Tytuł projektu:
„ZAKUP URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TECHNICZNYCH W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W FIRMIE STAR-KOP HANDEL AGNIESZKA URBAŃCZYK”
Cele projektu:
Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy, a także zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na wybranych stanowiskach pracy.
Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa warunków pracy na poszczególnych stanowiskach objętych projektem:

  1. – Pracownik ogólnobudowlany – poprawa bezpieczeństwa prac na wysokości, zakup rusztowań ruchomych, podestu ruchomego poprawi warunki pracy na niniejszym stanowisku,

Wartość projektu: 160 189,84 zł
Dofinansowanie: 106 840,00 zł