Realizacja projektu

FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA „STAR-KOP” KRZYSZTOF URBAŃCZYK realizuje projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Tytuł projektu:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W FIRMIE USŁUGOWO-HANDLOWEJ „STAR-KOP” KRZYSZTOF URBAŃCZYK POPRZEZ ZAKUP I INSTALACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ, ZAKUP ŚRODKÓW TECHNICZNYCH ORAZ USŁUGI DORADCZE”

Cele projektu:

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy, a także zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na wybranych stanowiskach pracy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa warunków pracy na poszczególnych stanowiskach objętych projektem:

– Pracownik ogólnobudowlany – poprawa bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokości, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac związanych z przemieszczaniem kostki brukowej,

– Pomocnik budowlany – poprawa bezpieczeństwa prac prowadzonych na wysokości, zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas prac związanych z przemieszczaniem kostki brukowej,

– Operator koparki/Operator koparko-ładowarki/Mechanik – poprawa bezpieczeństwa doraźnych prac naprawczych w wykopach,

– Robotnik budowy dróg – poprawa bezpieczeństwa i warunków w strefach pracy poprzez zabezpieczenie ich przed dostępem osób/pojazdów nieupoważnionych, ograniczenie potrąceń, najechań i przygnieceń przez środki transportu na budowie,

– Operator sprzętu budowlanego – poprawa bezpieczeństwa i warunków w strefach pracy poprzez zabezpieczenie ich przed dostępem osób/pojazdów nieupoważnionych, ograniczenie potrąceń, najechań i przygnieceń przez środki transportu na budowie.

Wartość projektu: 246 904,84 zł

Dofinansowanie: 1 31 840,00 zł