Park Duchacki

duchacki-1330088
duchacki-1330081
duchacki-1330069
duchacki-1330133
duchacki-1330136
duchacki-1330094
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

W grudniu 2020 roku ukończona została pierwszej części rewitalizacji parku. Zrealizowane zostały drewniane pomosty nad stawami z drewnianą altaną, alejki oraz elementy małej architektury, w tym ławki i kosze na śmieci. Uporządkowana została istniejącą zieleń, wykonaliśmy również nowe nasadzenia głównie krzewów między istniejącymi drzewami. W ramach realizacji drugiej części, zagospodarowaliśmy teren o powierzchni 1,5 ha. Rozebrane zostały ruiny dawnego spichlerza. Początkowo plany zakładał odbudowę obiektu na tradycyjnych fundamentach ławowych, jednak głównie w celu ochrony dwóch, rosnących obok, jesionów wyniosłych ostatecznie zdecydowano zastosować fundamenty palowe. Ponadto otoczenie odbudowanego spichlerza zostało uporządkowane i odnowiony został fragment parku od stawów do spichlerza, czyli tzw. ogród i sad, zrealizowane zostały alejki wysypane drobnym żwirkiem, a plac zabaw i siłownia zewnętrzna dopełniły funkcjonalność tej przestrzeni. 

Zleceniodawca: ZZM Kraków